Notowania walut i surowców

{source} '); $czym = array('class="m1" colspan=4','b> '); $in1 = file_get_contents ('http://cw.money.pl/u_metale_css.html'); $in1 = str_replace($co,$czym,$in1); echo $in1." "; $in = file_get_contents ('http://cw.money.pl/u_kursy_nbp_css.html'); // $in = str_replace($co,$czym,$in); echo $in; ?> {/source}

Dane dzięki portalowi money.pl